LOADING...

THÔNG TIN

Ngoài những chương trình học bổng dài hạn, các bạn sinh viên tại các trường ở Việt Nam còn có cơ hội được tham gia những chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn được cấp bởi JASSO (Japan Student Services Organization).

 

VỀ HỌC BỔNG JASSO

JASSO sẽ cấp học bổng cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề chuyên nghiệp theo thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa trường ở Việt Nam và trường ở Nhật Bản. Thời gian cho kỳ trao đổi này kéo dài từ 8 ngày đến 1 năm.

Mức học bổng này có giá trị tối đa là 80,000 yên/tháng.

 

YÊU CẦU DỰ TUYỂN

Để có được học bổng trong chương trình trao đổi sinh viên của JASSO, người nộp đơn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

• Sinh viên theo học thường xuyên tại một cơ sở giáo dục bậc cao bên ngoài Nhật Bản.

• Các sinh viên được trường tại Nhật Bản chấp nhận theo hợp đồng trao đổi sinh viên hoặc tổ chức trao đổi sinh viên với trường học tại nước nhà.

• Sinh viên có hồ sơ học tập xuất sắc và thành tích cá nhân ở trường học tại nước nhà.

• Sinh viên không có phương tiện tài chính để Du học tại Nhật Bản.

• Sinh viên khi kết thúc thời gian học tại Nhật Bản, sẽ hoàn thành việc học tại trường học tại nước nhà.

• Các học sinh đủ điều kiện để được “Visa Sinh viên”. (Để học tại Nhật Bản trong 90 ngày hoặc ít hơn, trường tại Nhật Bản sẽ bố trí nơi cư trú)

• Nếu sinh viên nhận học bổng cùng với học bổng này trong thời gian học tại Nhật Bản thì tổng số tiền học bổng hàng tháng của các suất học bổng khác không được vượt quá số học bổng này (80.000 yên/tháng).

• Sinh viên không thể nhận bất kỳ học bổng nào khác từ chính phủ Nhật Bản hoặc JASSO cùng với học bổng này.

 

QUY ĐỊNH VỀ NỘP ĐƠN XIN HỌC BỔNG

Đơn xin học bổng sẽ được chấp nhận thông qua trường học của Nhật Bản. Các đơn xin học bổng nộp trực tiếp tại các trường học bên ngoài Nhật Bản sẽ không được chấp nhận.

Sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký của trường Nhật Bản, JASSO sẽ quyết định chương trình, số lượng sinh viên và thông báo kết quả cho trường học tại Nhật Bản.

Thời gian và phương pháp tuyển chọn của sinh viên trao đổi khác với từng trường và từng chương trình. Để biết thêm thông tin, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp trường ở Nhật hoặc trường học tại nước nhà.